Στίφτες

ΣΤΙΦΤΗΣ Νο300
Κωδικός: 17300
ΣΤΙΦΤΗΣ Νο403
Κωδικός: 17403